Hallo Wereld, Diversiteit nodig om te overleven

Ik struikelde per ongeluk over een stukje waar ik veel potentie in zie, daarom denk ik dat het hier ook wel op zijn plaats is omdat je aan meelopers niet veel hebt.

Diversiteit is nodig voor een systeem, een organisatie, om duurzaam te kunnen overleven. Belangrijk dus ook dat we de mensen die net iets anders denken niet wegsturen of proberen te veranderen. Juist deze mensen moeten we omarmen en erbij houden.

De verschillen helpen ons om de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en om bij te sturen als onze omgeving verandert. Iemand die nu aan de  periferie van ons denken zit, heeft misschien wel het antwoord op een toekomstig vraagstuk.

Meer op deze link, daar kunnen sommige mensen nog wat van leren. 😉

 
Disclaimer: bovenstaande tekst kan meningen/persoonlijke ervaringen bevatten welke voor feiten aangezien kunnen worden. De auteur is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm die is ontstaan uit de interpretatie en het daar naar handelen door de lezer.